Základy algoritmizácie a programovania

Neoficiálna stránka Ing. Daniel Hládek PhD.

BN32 L610

Oficiálna stránka predmetu: http://it4kt.cnl.sk/c/zap/

Oznamy

 • 1.12.2017: Termíny na skúšku:
  • 8.1. a 11.1. - riadne termíny (typ A aj B). Tu musíte prísť.
  • 15.1. a 18.1. - prvé opravné termíny (typ A aj B)
  • 25.1. a 1.2. - druhé opravné resp. dekanske termíny (typ A aj B)
  • Ak neprídete na riadny termín, bude Vám strhnutých automaticky 15 bodov.
  • Prihlasujte sa čo najskôr, najneskôr však do 12 hod. predošlého dňa.
 • 30.11.2017: Je možné prihlásiť sa na predtermín. Ak spĺňate podmienky tak požiadajte cvičiaceho o zápis zápočtu.
 • 30.11.2017: Je otvorené zadanie č. 7 a č. 8.
 • 18.11.2017: Je otvorené zadanie č. 5 a č. 6. (do 3.12.)
 • 02.11.2017: Je otvorené zadanie 3 a zadanie 4. Termín odovzdania je do 19.11.2017. Ak Vám to cvičiaci neurčí inak, číslo problému v zadaní 3 je deň vášho narodenia a zvyšok po celožíselnom delení 7 + 1: int cislo_problemu = (den_narodenia % 7) + 1; Napr. narodil som sa 8, zvyšok po delení 7 je jeden, číslo problému mám 2.
 • 31.10.2017: Zápočtový test bude v 8. týždni. Skupiny ktoré majú cvičenie vo štvrtok už v 7. týždni (9.11.2017).
 • 11.10.2017: Je otvorené zadanie 1 a zadanie 2. Termín odovzdania je do 29.10.2017