Slovníková hra

Prosím zadajte Vaše meno a možeme začať hru so slovami. Vašou úlohou bude zobrazené slovo zaradiť do jednej z kategórií.

Your name or nickname:

Slovo


Správny zápis:

Kategória slova
Neviem Slová ktoré neviete zaradiť ani do jednej zo skupín, no myslíte si o nich, že by mali byť súčasťou slovníka
Správne Gramaticky správne (spisovné) slovenské slová
Slangové slová vrátane vulgarizmov
Cudzie aj poslovenčné. Ak viete, uvedťe správny slovenský zápis
Krstné mená (aj cudzokrajinné, ak sú bežné v jazyku)
Priezviská (aj cudzokrajinné, ak sú bežné v jazyku)
Zemepisné názvy (aj cudzokrajinné, ak sú bežné v jazyku)
Preklepy Ak viete, uvedťe správny slovenský zápis.
Organizáciealebo firma
Akronymy ak viete, uvedte prepis
Skratky ak viete, uvedte prepis
Vyradiť

Koniec hry