Objektovo orientované programovanie

Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií

V predmete sa zoznámite s programovacím jazykom Java a so základnými princípmi objektovo orientovaného programovania

Info

  • 5.2.2018: Posledný opravný termín bude 6.2.
  • 21.1.2018: Termín skúšky 24.1. sa ruší. Namiesto toho bude termín 31.1.2018.
  • 19.12.2017: Možnosť vypracovať doplnkové zadanie.
  • 18.12.2017: Vypísané termíny a info o príprave na skúšku.
  • 13.12.2017: Je vypísaný predtermín na 20.12.2017 o 9:10 v PC3. Môžete sa prihlasovať aj v prípade, že nemáte zapísaný zápočet. V prípade problémov s prihlasovaním prosím kontaktujte prednášajúceho.